Soczewki korekcyjne

Soczewki korekcyjne przeszły ogromną ewolucję w ciągu ostatnich lat. Zmieniła się technologia produkcji soczewek, stosowane materiały i powłoki uszlachetniające.

Współczesne okulary możemy podzielić w/g różnych cech.


 • W zależności od stosowanych materiałów na:
  • organiczne (plastikowe),
  • mineralne (szklane).

 • W zależności od zabarwienia na:
  • białe (przezroczyste),
  • o stałym zabarwieniu – blokujące część docierającego do oczu promieniowania,
  • fotochromowe – stopień ich zabarwienia może zmieniać się w zależności od natężenia padającego na nie światła,


 • w zależności od zastosowanych uszlachetnień:
  • blokujące promieniowanie UV,
  • blokujące część niebieskiego światła wytwarzaną przez współczesne urządzenia LCD i LED (Shamir Blue Zero),
  • zawierające powłoki antyrefleksyjne,
 • soczewki mogą być wykonane z materiałów różniących się indeksem – materiały o większym współczynniku załamania światła (większym indeksie) pozwalają osiągnąć taką samą ogniskową przy obniżonej grubości, co poprawia ich estetykę oraz obniża ciężar.


Strona wykorzystuje zdjęcie Wikimedia Commons By Hackfish (Own work)