Optometria

Co to jest optometria?

Optometria to dziedzina wiedzy, której głównym przedmiotem zainteresowania jest proces widzenia, a szczególnie wszystko to, co służy ochronie, usprawnieniu, zachowaniu i rozwojowi tego procesu.

Kto to jest optometrysta?

Optometrysta – specjalista, który ukończył studia z zakresu optometrii. Zajmuje się prawidłowym doborem korekcji okularowej oraz soczewek kontaktowych. Jest to zawód medyczny, należący do systemu ochrony zdrowia. Optometryści zajmują się diagnozowaniem zaburzeń wzroku, wykonywaniem pomiarów układu wzrokowego, dobieraniem i aplikacją soczewek okularowych i kontaktowych oraz przeprowadzaniem i nadzorowaniem treningu wzrokowego.

Kwalifikacje optometrysty możemy zweryfikować na przykład za pomocą Numeru Optometrysty, przyznawanego przez Polskie Towarzystwo Optometrii i Optyki, jedynie tym optometrystom, którzy uzyskali dyplom potwierdzający posiadanie odpowiednich kwalifikacji. Optometrysta nie jest lekarzem i nie leczy schorzeń układu wzrokowego, JEDNAK może wstępnie ocenić zdrowie narządu wzroku i w razie potrzeby wskazać na konieczność udania się do okulisty na dodatkowe badania. Specjalista ten pomoże również dobrać pomoce dla osób słabowidzących oraz zaplanuje i przeprowadzi terapię widzenia w przypadku problemów z widzeniem obuocznym. (dbajowzrok.pl)

W naszym zakładzie przyjmuje optometrysta Radosław Gross, który ukończył studia podyplomowe na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu i jest wpisany do rejestru PTOO pod numerem optometrysty: NO16108

Jak wygląda badanie optometryczne? Co wchodzi w jego skład?

Badanie Optometryczne jest badaniem specjalistycznym wykonywanym przez optometrystę z wykształceniem wyższym i obejmuje wiele procedur oceniających funkcjonowanie układu wzrokowego.

W jego skład wchodzą między innymi:
– wywiad, mający na celu zdobycie jak największej ilości informacji o problemie wzrokowym pacjenta oraz historii noszonych przez niego okularów
– badanie ostrości wzroku, jednooczne i obuoczne, do dali i bliży. W tym badaniu ustala się obiektywny stan widzenia pacjenta
– badanie wstępne, w tym: test przesłaniania (cover test), test soczewki dodatniej, porównawczy pomiar pola widzenia, test ruchomości gałek ocznych, test reakcji źrenic na światło, test widzenia stereoskopowego (test muchy), test rozróżniania kolorów i inne
– komputerowe badanie wzroku, które dla optometrysty jest tylko podpowiedzią do dalszego postępowania i daje przybliżony wynik wady refrakcji pacjenta
– pomiar wady wzroku z użyciem foroptera lub kasety okulistycznej. W tym badaniu ustalana jest szczegółowo wada wzroku: nadwzroczność, krótkowzroczność lub astygmatyzm.
– badanie widzenia obuocznego, w tym ocena nieprawidłowości zezowych oraz zaburzeń wergencji
– badanie stanu akomodacji, czyli umiejętności widzenia w bliskich odległościach
– badanie w lampie szczelinowej, ocena przedniego odcinka oka, tj. powiek, spojówek, rogówki, soczewki i komory przedniej oka
– inne testy w zależności od potrzeb

Ilość przeprowadzanych testów i poziom skomplikowania niektórych z nich sprawia, że badanie optometryczne trwa od 0,5 do 1 godziny. Wynikiem takiego badania najczęściej jest przepisanie recepty na okulary, niekiedy jednak wymagana jest dalsza diagnostyka u lekarza okulisty bądź innego specjalisty badania wzroku.

Wszystkie badanie wykonywane przez naszego optometrystę wykonywane są zgodnie ze Standardem Badania Optometrycznego i Doboru Miękkich Soczewek Kontaktowych.

Czym różni się optometrysta od okulisty?

Okulista – specjalizuje się przede wszystkim w diagnostyce i leczeniu chorób oczu. Dodatkowo zajmuje się również doborem okularów korekcyjnych i aplikacją soczewek kontaktowych.

Optometrysta – specjalizuje się w zakresie doboru korekcji okularowej i aplikacji (dopasowania) soczewek kontaktowych. Praktykuje w zakresie badania refrakcji i zaopatrzenia w pomoce wzrokowe.

Optyk – specjalizuje się w doborze opraw i soczewek okularowych, wykonawstwie i montażu okularów na podstawie recepty okularowej przepisanej przez ww. specjalistów.

W Polsce przyjęło się, że to lekarz okulista jest specjalistą który dobiera okulary, a słowo optometrysta nadal brzmi dość egzotycznie i nie wszyscy wiedza o istnieniu takiego zawodu. Oba te zawody zajmują się wzrokiem, ale każdy jednak trochę inaczej. Optometrysta i lekarz okulista to specjaliści, którzy ze sobą ściśle współpracują aby poprawić widzenie każdego pacjenta.  Połączenie tych trzech zawodów pozwala profesjonalnie zająć się i rozwiązać problem ze wzrokiem prawie każdej osoby.